Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.09.21
09:39

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.09.18
10:00

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.09.14
14:24

PGNIG: Zmiana statutu PGNiG SA

2017.09.13
20:19

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2017.09.13
20:09

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 13 września 2017 roku

2017.09.13
11:16

PGNIG: Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 13 września 2017 roku

2017.09.11
16:14

PGNIG: Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Aneksu do Umowy Regazyfikacji

2017.09.11
13:15

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 13 września 2017 roku - korekta

2017.09.07
16:41

PGNIG: Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 13 września 2017 roku

2017.09.06
17:36

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 13 września 2017 roku