Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.06.21
13:21

PGNIG: Zawarcie Kontraktów Indywidualnych z Grupą Azoty

2017.06.21
09:36

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.06.20
10:03

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.06.19
17:07

PGNIG: Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok – opinia Rady Nadzorczej

2017.06.16
15:35

PGNIG: Uzupełnienie projektów uchwał na WZA PGNiG SA na dzień 28 czerwca 2017 roku

2017.06.16
08:43

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.06.05
10:44

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.06.02
13:47

PGNIG: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

2017.06.02
10:08

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.06.01
19:52

PGNIG: Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 28 czerwca 2017 roku