Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.07.19
19:53

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał i I półrocze 2017 roku

2017.07.12
18:18

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA dla największych Klientów

2017.07.04
16:06

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

2017.07.03
17:39

PGNIG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 54/2017

2017.06.29
15:35

PGNIG: Zmiana statutu PGNiG SA

2017.06.29
14:45

PGNIG: Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 28 czerwca 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

2017.06.28
18:37

PGNIG: Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

2017.06.28
17:18

PGNIG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA

2017.06.28
17:04

PGNIG: Dywidenda za rok obrotowy 2016

2017.06.21
13:21

PGNIG: Zawarcie Kontraktów Indywidualnych z Grupą Azoty