Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.05.15
11:00

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.05.10
09:01

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.05.04
09:52

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.05.02
11:06

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.27
11:08

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.20
18:52

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2017 roku

2017.04.20
17:29

PGNIG: Przyznanie ratingu przez agencję ratingową Fitch

2017.04.13
09:54

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.10
10:14

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.06
15:52

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku