Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.04.20
18:52

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2017 roku

2017.04.20
17:29

PGNIG: Przyznanie ratingu przez agencję ratingową Fitch

2017.04.13
09:54

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.10
10:14

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.04.06
15:52

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

2017.04.03
10:21

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.03.31
17:32

PGNIG: Wejście w życie porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli"

2017.03.31
13:42

PGNIG: Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGGZawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG

2017.03.30
09:34

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.03.29
19:01

PGNIG: Decyzja o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.