Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.11.08
18:22

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

2017.11.01
13:32

PGNIG: Złożenie wniosku o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export

2017.10.31
16:37

PGNIG: Informacja o złożeniu przez PGNiG wiążącej oferty w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe

2017.10.23
16:13

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

2017.10.23
10:51

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.10.21
12:32

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 21 października 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2017.10.21
12:24

PGNIG: Zmiana statutu PGNiG SA

2017.10.21
12:15

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 października 2017 roku

2017.10.20
14:19

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku

2017.10.18
16:11

PGNIG: Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Aneksu do Umowy Regazyfikacji