Przetargi PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Informacje na temat przetargów prowadzonych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. znajdziecie Państwo poniżej:

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie instalacji alarmowej w budynku w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5, Remont systemu monitoringu wizyjnego w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 14

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 18.59 kB
 • SIWZ docx 96.16 kB
 • Projekt umowy docx 44.37 kB

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Katowickiej 70 w Świętochłowicach

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1834/RG/SB

Wykonywanie bieżącej usługi konserwacyjnej dla budynków administracyjno-biurowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1846/RW/SB
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Odpowiedzi na pytania pdf 2.08 MB

Przejmowanie, przechowywanie, udostępnianie, zabezpieczenie i bezpieczne brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, będącej własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1807/RW/SB

Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia bocznego do budynku siedziby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1763/RW/SB 

Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1754/RD/SB 

Stworzenie Księgi Architektury Biur Obsługi Klienta

 Znak sprawy: CRZ NP/OD/17/1680/OD/HRB

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 579.26 kB
 • Załącznik - symbolika firmowa pdf 2.98 MB
 • Załączniki edytowalne docx 69.14 kB

Przebudowa kotłowni gazowej dla budynku biurowego we Wrocławiu ul. Gazowa 3

 Znak sprawy: CRZ NP/OD/17/1672/RD/SB

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postepowania pdf 718.13 kB
 • Projekt wykonawczy pdf 281.91 kB
 • Rysunki techniczne pdf 14.09 MB
 • Ślepy kosztorys cz.1 pdf 306.62 kB
 • Ślepy kosztorys cz.2 pdf 154.36 kB
 • Załaczniki do regulaminu docx 45.05 kB

Remonty budynków

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1698/RK/SB

Remont systemu kanalizacji przy budynku w Kielcach na ul. Loefflera 2

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1689/RK/SB

Przegląd budowlany budynków należących do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Karpacki

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1657/RK/SB

Modernizacja dachu na budynku przy ul. Loefflera 2 w Kielcach

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1592/RK/SB

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w BOK Leżajsk

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 35.26 kB
 • SIWZ docx 93.49 kB
 • Projekt umowy docx 35.21 kB
 • Mapa terenu pdf 699.04 kB

Adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny w BOK Tarnobrzeg przy ul. Gazowej 2

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 1.54 MB
 • SIWZ docx 93.13 kB
 • Projekt umowy docx 51.32 kB

Wykonanie izolacji muru i odprowadzenia wody z przed budynku w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 14

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 2.0 MB
 • SIWZ docx 82.21 kB
 • Projekt umowy docx 51.26 kB

Świadczenie usługi kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131.08 kB
 • SIWZ pdf 956.17 kB
 • Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ docx 63.49 kB
 • Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna docx 61.1 kB
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pdf 736.05 kB
 • Informacja z otwarcia ofert pdf 547.77 kB
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 615.6 kB

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni w budynku w Tarnowie

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 345.34 kB
 • Projekt umowy docx 49.42 kB

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Biura Obsługi Klienta w Krynicy

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 345.25 kB
 • Projekt umowy docx 45.73 kB

Świadczenie usług przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG

Znak sprawy: ZP/OD/17/0052/OD/HZD1
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.9 kB
 • SIWZ pdf 1.77 MB
 • Załączniki 1 do SIWZ_edytowalne docx 75.21 kB
 • Załączniki 3 do SIWZ pdf 478.17 kB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie adresu Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ pdf 1.51 MB
 • Zmodyfikowana treść SIWZ_1_2017.04.20 pdf 1.97 MB
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 69.12 kB
 • Informacja z otwarcia ofert pdf 868.27 kB
 • Informacja o wynikach postępowania pdf 1.97 MB

Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego w latach 2016-2018

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • ogłoszenie o zamówieniu pdf 129.28 kB
 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu docx 47.25 kB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie pdf 79.69 kB
 • informacja o wniesieniu odwołania wraz z odwołaniem pdf 21.19 MB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2016 r. pdf 83.33 kB
 • Informacja o wyniku postępowania pdf 642.21 kB

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Zawiadomienie o wniesieniu w dniu 29 04 2016 odwołania pdf 174.95 kB
 • Odwołanie z dnia 29 04 2016 pdf 1.46 MB
 • Odpowiedź na odwołanie pdf 246.07 kB
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ 13.05.2016 pdf 248.42 kB
 • SIWZ po zmianach 13.05.2016 pdf 2.66 MB
 • Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu pdf 69.71 kB
 • Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja nr 2 treści SIWZ 25.05.2016 pdf 13.46 MB
 • SIWZ po zmianach 25.05.2016 pdf 2.63 MB
 • Wykaz powierzchni – Bolesławiec docx 14.61 kB
 • Wykaz powierzchni – Zgorzelec xlsx 11.08 kB
 • Wykaz powierzchni – Jelenia Góra docx 14.83 kB
 • Rzuty pomieszczeń (1) – Jelenia Góra pdf 250.61 kB
 • Rzuty pomieszczeń (2) – Jelenia Góra pdf 297.15 kB
 • Załączniki, uwzględniające wszystkie zmiany do SIWZ – wersja edytowalna docx 139.07 kB
 • Informacja o wyniku postępowania pdf 6.36 MB