Przetargi PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Informacje na temat przetargów prowadzonych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. znajdziecie Państwo poniżej:

Najem, instalacja i demontaż systemów kolejkowych zapewniających obsługę klientów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2191/OD/HSBA

Wykonywanie bieżącej usługi konserwacyjnej dla budynków administracyjno - biurowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2170/RG/SB

Wybór dostawców upominków reklamowych dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 370.61 kB
 • Załączniki edytowalne docx 104.73 kB
 • Odp. na pytania oraz modyfikacja Reg. Postępowania pdf 1.37 MB

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w BOK Chełm

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 93.84 kB
 • Projekt umowy docx 36.18 kB
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 32.56 kB

Modernizacja agregatu absorpcyjnego marki BROAD w Krakowie przy u. Gazowej 14b

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 99.64 kB
 • Projekt umowy docx 40.77 kB

Zakup, dostawa i montaż Systemu Alarmowania Pożaru (SAP) w budynku siedziby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2002/RW/SB

Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia bocznego do budynku siedziby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2003/RW/SB

Zakup mebli do nowej siedziby BOK Włocławek oraz foteli biurowych dla pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Pomorski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1981/RP/SB

Wykonywanie bieżącej usługi konserwacyjnej dla budynków administracyjno-biurowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1978/RW/SB

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie instalacji alarmowej w budynku w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5, Remont systemu monitoringu wizyjnego w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 14

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 18.59 kB
 • SIWZ docx 96.16 kB
 • Projekt umowy docx 44.37 kB

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Katowickiej 70 w Świętochłowicach

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1834/RG/SB

Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1754/RD/SB 

Przebudowa kotłowni gazowej dla budynku biurowego we Wrocławiu ul. Gazowa 3

 Znak sprawy: CRZ NP/OD/17/1672/RD/SB

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postepowania pdf 718.13 kB
 • Projekt wykonawczy pdf 281.91 kB
 • Rysunki techniczne pdf 14.09 MB
 • Ślepy kosztorys cz.1 pdf 306.62 kB
 • Ślepy kosztorys cz.2 pdf 154.36 kB
 • Załaczniki do regulaminu docx 45.05 kB

Remonty budynków

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1698/RK/SB

Przegląd budowlany budynków należących do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Karpacki

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1657/RK/SB

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w BOK Leżajsk

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 35.26 kB
 • SIWZ docx 93.49 kB
 • Projekt umowy docx 35.21 kB
 • Mapa terenu pdf 699.04 kB

Adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny w BOK Tarnobrzeg przy ul. Gazowej 2

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 1.54 MB
 • SIWZ docx 93.13 kB
 • Projekt umowy docx 51.32 kB

Wykonanie izolacji muru i odprowadzenia wody z przed budynku w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 14

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 2.0 MB
 • SIWZ docx 82.21 kB
 • Projekt umowy docx 51.26 kB

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni w budynku w Tarnowie

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 345.34 kB
 • Projekt umowy docx 49.42 kB

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Biura Obsługi Klienta w Krynicy

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 345.25 kB
 • Projekt umowy docx 45.73 kB

Świadczenie usług przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG

Znak sprawy: ZP/OD/17/0052/OD/HZD1
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.9 kB
 • SIWZ pdf 1.77 MB
 • Załączniki 1 do SIWZ_edytowalne docx 75.21 kB
 • Załączniki 3 do SIWZ pdf 478.17 kB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie adresu Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ pdf 1.51 MB
 • Zmodyfikowana treść SIWZ_1_2017.04.20 pdf 1.97 MB
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 69.12 kB
 • Informacja z otwarcia ofert pdf 868.27 kB
 • Informacja o wynikach postępowania pdf 1.97 MB

Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego w latach 2016-2018

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • ogłoszenie o zamówieniu pdf 129.28 kB
 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu docx 47.25 kB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie pdf 79.69 kB
 • informacja o wniesieniu odwołania wraz z odwołaniem pdf 21.19 MB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2016 r. pdf 83.33 kB
 • Informacja o wyniku postępowania pdf 642.21 kB