Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za pierwszy kwartał 2017