Relacja z prezentacji Strategii GK PGNiG na lata 2017 - 2022 z perspektywą do 2026 roku