Podziemne Magazyny Gazu

PGNiG w celu realizacji usługi biletowej korzysta z siedmiu magazynów gazu wysokometanowego (E): PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Kosakowo oraz KPMG Mogilno.

Aktualna pojemność czynna magazynów gazu E wynosi 2 928,65 mln m3.

istniejące PMG dla gazu E


KPMG Mogilno – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 594,65 mln m3 zlokalizowany w województwie kujawsko – pomorskim, powiat mogileński, na terenie gmin Mogilno i Rogowo. Magazyn jest utworzony w kawernach solnych, co pozwala na uzyskanie dużych mocy zatłaczania i odbioru gazu.

PMG Husów – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 500 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, gmina Łańcut i Markowa.

PMG Wierzchowice – magazyn gazu wysokometanowego. Utworzony jest w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu zaazotowanego oraz zlokalizowany w województwie dolnośląskim, powiat Milicz, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Jest to największy podziemny magazyn gazu w Polsce, o pojemności czynnej 1 200 mln m3. Aktualnie trwają analizy nad możliwością zwiększenia pojemności czynnej do 2 000 mln m3.

PMG Strachocina – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 360 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat sanocki, gmina Sanok i Brzozów.

PMG Brzeźnica – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 65 mln m3 (od kwietnia 2017 r. - 100 mln m3). Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat dębicki, gmina Dębica.

PMG Swarzów – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 90 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie małopolskim, powiat dąbrowski, gmina Dąbrowa Tarnowska i Olesno. To jeden z najstarszych magazynów gazu w Polsce.

KPMG Kosakowo – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 119 mln m3 (od kwietnia 2017 . r - 144 mln m3). Magazyn zlokalizowany jest w okolicy Trójmiasta. Planowana rozbudowa magazynu do 250 mln m3. Zakończenie inwestycji budowy KPMG Kosakowo planowane jest na 2021 rok.