Elastyczna Cena

Oferta dopasowana do potrzeb

Dla kogo

Oferta stworzona z myślą o Klientach posiadających duże zapotrzebowanie na gaz, dla których kluczową potrzebą jest dostosowanie poboru do indywidualnych potrzeb.

Jej adresatami są nie będący konsumentami obecni i nowi Odbiorcy w grupach taryfowych: od W5 do W8C i E1 (A,B,C).

 Korzyści

  • Atrakcyjna cena specjalna niezmienna w wybranym przez Klienta okresie
  • Możliwość skonfigurowania dogodnych dla Klienta warunków Aneksu
  • Dogodne terminy płatności, liczba faktur planowych i okres obowiązywania kontraktu
  • Możliwość zarządzania płynnością finansową firmy

Jak to działa

Z pomocą naszego Doradcy Biznesowego wybierają Państwo okres obowiązywania umowy terminowej (Aneksu), terminy płatności faktur rozliczeniowych oraz liczbę faktur planowych zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wybierając określone opcje, mają również Państwo wpływ na wysokość stałej ceny specjalnej paliwa gazowego.

Wysokość oferowanej stałej ceny specjalnej oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresów obowiązywania warunków specjalnych będzie aktualizowana w cyklach tygodniowych, rozpoczynających się w każdy poniedziałek i kończących się z końcem dnia w każdy piątek danego tygodnia kalendarzowego, przy czym PGNiG Obrót Detaliczny może również nie dokonać w tym zakresie żadnych zmian. Stałe ceny specjalne oferowane w danym cyklu tygodniowym mogą być niższe, równe albo wyższe niż ceny oferowane poprzednio. Jeżeli aktualizacja miałaby nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy, zostanie ona dokonana w następnym dniu roboczym.

Informacji o aktualnych, oferowanych w danym cyklu tygodniowym stałych cenach specjalnych oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresach obowiązywania warunków specjalnych zainteresowanym Odbiorcom będą udzielać Doradcy Biznesowi Sprzedawcy.

Czas trwania

  • Okres umowy terminowej (Aneksu) 

Od 6 do 24 miesięcy

  • Okres oferowania Produktu

Produkt jest oferowany od 13.06.2016 roku do odwołania, przy czym odwołanie oferowania nastąpi po powiadomieniu na niniejszej stronie internetowej z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

 Dokumenty i szczegółowe warunki Produktu

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji o warunkach Produktu i przestawi Regulamin oraz wzór Aneksu do Umowy. Kontakt do Doradcy znajdą Państwo zawsze po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest brak na dzień podpisania Aneksu jakichkolwiek nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy, do której zawierany jest Aneks albo z jakiejkolwiek wcześniejszej umowy sprzedaży Paliwa gazowego do tego samego Obiektu, którego dotyczy zawierana Umowa lub Aneks oraz:

  • w przypadku aktualnych Odbiorców – dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Aneksu odrębnie dla każdego punktu poboru w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie
  • w przypadku nowych Klientów – dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy kompleksowej oraz Aneksu w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie.

 Jak skorzystać

Nie jestem klientem

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy - nasz Doradca Biznesowy skontaktuje się z Tobą w celu przekazania szczegółów produktu i umówienia spotkania:

Pola obowiązkowe *
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Nie wprowadzono żadnych danych Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wyrażono zgody

Jestem klientem

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Biznesowym.

Kontakt do Doradcy znajdziesz po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

 

zamknij

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.