Promocja „Wycena Indywidualna paliwa gazowego dla Klienta Biznesowego”

Specjalnie dla potrzeb naszych Klientów Biznesowych, przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną, pn.: „Indywidualna wycena paliwa gazowego dla Klienta Biznesowego”.

Indywidualna wycena paliwa gazowego realizowana jest w edycjach tygodniowych. Obecnie wycena realizowana jest w okresie od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku do końca dnia.

Szczegóły promocji

Skorzystanie z oferty promocyjnej związanej z indywidualną wyceną daje wiele możliwości. Dzięki niej możecie Państwo prowadzić rozliczenia:

- przez określony czas, na który zawarty zostanie Aneks do Umowy kompleksowej

- w oparciu o indywidualną ceną paliwa gazowego niższą niż cena taryfowa netto bez akcyzy (indywidualna cena nie obejmuje stawek opłat, które stosuje się zgodnie z odpowiednimi Taryfami).

 

Indywidualna wycena wykonywana jest jednolicie i na takich samych zasadach w ramach danej grupy taryfowej.
Oferty promocyjnej „Indywidualna wycena paliwa gazowego dla Klienta biznesowego” nie można łączyć z innymi Promocjami oferowanymi przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub z których skorzystaliście Państwo dla tego samego okresu obowiązywania warunków promocyjnych.

Oznacza to, że możecie Państwo przystąpić do nowej Promocji (zawrzeć Aneks) w trakcie obowiązywania innej Promocji, niemniej jednak promocyjne warunki rozliczeń mogą zacząć obowiązywać dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu aneksu zawartego w ramach innej (wcześniejszej) promocji.
Natomiast, jeśli korzystacie Państwo z automatycznego rabatu „5% od Taryfy” to rabat ten jest przyznawany do dnia poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca w którym zaczynają obowiązywać promocyjne warunki rozliczeń wynikające z zawartego Aneksu wprowadzającego „Indywidualną wycenę paliwa gazowego dla Klienta biznesowego”.

do góry

Do kogo skierowana promocja

Indywidualna wycena paliwa gazowego realizowana jest w edycjach tygodniowych. Obecnie wycena realizowana jest z następującymi warunkami:

Oferta jest adresowana do Odbiorców z następujących grup taryfowych:

 • W-5
 • W-6A, W-6B, W-6C
 • W-7A, W-7B, W-7C
 • W-8A, W-8B, W-8C
 • E-1A, E-1B, E-1C

Indywidualna wycena w zakresie grup taryfowych od W-1 - W-4 dotyczy tylko Odbiorców korzystających z oferty produktowej PGNiG Obrót Detaliczny pn. "Grupy Zakupowe"

Okres sprzedażowy

 • Miesięczny,
 • Kwartalny,
 • Półroczny,
 • Roczny,
 • Rok gazowy,
 • Rok kalendarzowy,
 • Pośredni

 

Termin ważności wyceny

 • Wariant I: 1 dzień ważności oferty (oferta ważna do godziny 13:00)
 • Wariant II: 1 dzień ważności oferty (oferta ważna 24h)
 • Wariant III: 7 dni ważności oferty,
 • Wariant IV: 14 dni ważności oferty,
 • Wariant V: 30 dni ważności oferty
do góry

Warunki skorzystania z Promocji

Warunkiem skorzystania z Promocji jest brak na dzień przygotowania indywidualnej wyceny* jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych w stosunku do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wynikających z Umowy kompleksowej. Ewentualne zaległości wynikające z Umowy kompleksowej możecie Państwo uregulować przed zgłoszeniem o przygotowanie indywidualnej wyceny.

* za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy PGNiG OD

do góry

UWAGA! Możliwość zwolnienia Klienta z naliczania opłaty z tytułu "białych certyfikatów"

Informacja dla Klientów nabywających od PGNiG Obrót Detaliczny paliwo gazowe, dotycząca możliwości obniżenia ceny paliwa gazowego w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Jeżeli są Państwo:
a)    przedsiębiorstwem energetycznym nabywającym od PGNiG Obrót Detaliczny paliwo gazowe w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła,
oraz
b)    łączna wielkość mocy zamówionej przez Państwa odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 5 MW (warunek dotyczy jedynie przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym),

oferujemy Państwu obniżenie stosowanej obecnie ceny paliwa gazowego o koszt uzyskania i przedstawienia przez PGNiG Obrót Detaliczny do umorzenia świadectw efektywności energetycznej.

do góry

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani Promocją prosimy o kontakt z naszym Doradcą Biznesowym lub o wypełnienie i wysłanie poniższego Formularza.

Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółowych warunkach oferty.

 

Oferta promocyjna obowiązuje od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku do końca dnia.

Pola obowiązkowe *
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Nie wprowadzono żadnych danych Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wyrażono zgody