Obligacje

Obligacje krajowe

W dniu 22 maja 2012 roku PGNiG SA zawarła dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 4.500.000.000 PLN z ING Bankiem Śląskim SA oraz Bankiem Polska Kasa Opieki SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • PGNiG Nota Informacyjna pdf 10.89 MB