Krok Ósmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie do właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie albo do spółki gazownictwa oświadczenia:

  • Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej, informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych.

Załączniki