Krok Trzeci

Wydanie zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na wniosek Klienta Biznesowego wydaje zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego.

Najprostszym sposobem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. jest zawarcie już na etapie procesu przyłączenia do sieci gazowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Warunkiem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego ze strony PGNiG Obrót Detaliczny jest posiadanie przez klienta ważnych warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego potwierdza możliwość dostarczenia paliwa gazowego do Klienta Biznesowego.

Ponadto:

  • wszelkie formalności związane z uzyskaniem zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (np. zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego) można załatwić osobiście w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub też korespondencyjnie.