Krok Siódmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą do właściwego Biura Obsługi Klienta lub spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) oświadczenia:

Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej, informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klienta.

Załącznik