Krok Piąty

Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

W celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gazowej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. proponuje swoim Klientom zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na etapie realizacji budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) i po zakończeniu budowy/rozbudowy instalacji gazowej.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.

Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Uwaga:  Klienci budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiązani są do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.