Odbiór poniżej 10 m3/h.

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli ... Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

PGNiG Obrót Detaliczny poprzez sieć Biur Obsługi Klienta z satysfakcją pośredniczy w procesie przyłączenia do sieci gazowej. Zapewniamy sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 wszędzie tam, gdzie istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ułatwia przeprowadzeni procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 • Nasi pracownicy pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 • Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej  B podgrupy I oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (jeśli zachodzi taka konieczność).
 • Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
  • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późń. zm.),
  • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. nr 133 z 22 lipca 2010 r., poz. 891 ze zm.),
  • Taryfy dla Paliw Gazowych,
  • Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego).

 

 1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego - np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

Jeżeli do Państwa nieruchomości/obiektu doprowadzone jest przyłącze gazowe, prosimy skorzystać z informacji zawartej w menu obok lub kliknąć tutaj.

Proces przyłączenia składa się z 7 prostych kroków i przedstawia się następująco:

 

Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok Trzeci

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej


Krok Czwarty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej


Krok Piąty

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego


Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej


Krok Siódmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego