PGNiG Obrót Detaliczny

Podstawowe informacje o spółce.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczęła operacyjną działalność 1 sierpnia 2014 r. Dzięki przyjętej nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna polegała na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym przeniesieniu handlowej obsługi klienta detalicznego do nowej spółki.

W wyniku zaistniałej zmiany klientami PGNiG Obrót Detaliczny zostali odbiorcy, którzy w roku poprzedzającym dzień wyodrębnienia zużywali mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie (w tym wszystkie gospodarstwa domowe). 

Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

  • gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)
  • energii elektrycznej,
  • skompresowanego gazu ziemnego (CNG),
  • skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Głównym  źródłem produktów z oferty PGNiG Obrót Detaliczny jest Towarowa Giełda Energii, na której Spółka konkuruje z pozostałymi firmami w segmencie.