Świadczenie usług Ełk / Olecko

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości EŁK

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego 
  Nr 1/2016
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2016/2017.
 
Moc umowna 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 4751 433 4751 433 4751 433 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455 4992 455
Wolna 17190 1567 17190 1567 17190 1567 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545 16951 1545

 

Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017
  tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3
Zarezerwowana 744,4 68,2 995,3 91,2 989,1 90,7 2229,4 204,3 1742,6 159,7 1979,4 181,4 1128,1 103,4 745,9 68,4 745,6 68,3 729,2 66,8 733,6 67,2 735,9 67,5
Wolna 4220,0 386,8 3969,1 363,8 3974,5 364,3 2735,1 250,7 3221,7 295,3 2985,0 273,6 3836,0 351,6 4217,8 386,6 4218,9 386,7 4235,3 388,2 4230,9 387,8 4227,6 387,5

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji:

19-300 Ełk, ul. Sportowa 1.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  (regazyfikacja@pgnig.pl )

ŚWIADCZENIE USŁUG w miejscowości OLECKO

Operatora systemu skraplania gazu ziemnego

 1. Taryfa w zakresie usług regazyfikacji w zakresie skroplonego gazu ziemnego  Nr 1/2016
 2. Dostępność mocy regazyfikacyjnych instalacji LNG na Rok umowny 2016/2017.
 
Moc umowna 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017
  kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h kWh/h Nm3/h
Zarezerwowana 1580 144 1876 171 1876 171 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188 2063 188
Wolna 11587 1056 11289 1029 11289 1029 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012 11105 1012

 

 
Zdolność regazyfikacyjna Instalacji LNG w miesiącach 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017
  tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3 tys. kWh tys. Nm3
Zarezerwowana 247,9 22,7 475,1 43,5 741,8 68,0 524,5 48,1 736,2 67,5 992,3 91,0 248,2 22,7 248,2 22,7 248,2 22,7 250,6 23,0 250,6 23,0 250,0 22,9
Wolna 1267,7 116,2 1040,8 95,4 773,5 70,9 990,6 90,8 779,0 71,4 522,6 47,9 1267,7 116,2 1267,7 116,2 1267,7 116,2 1264,5 115,9 1264,5 115,9 1265,6 116,0

 

 1. Dane adresowe – lokalizacja instalacji

19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17.

 1. Obsługa handlowa  - Dane teleadresowe Operatora do korespondencji:
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
  tel.: (+48 22 589-42-99)
  email:(regazyfikacja@pgnig.pl )