A A A powiększ tekst

To jest element flash

Polityka dywidendy

Decyzja o wypłacie dywidendy przez PGNiG podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Na podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości wpływa wiele czynników, między innymi:

  • wyniki finansowe spółki
  • wymogi wynikające z programu inwestycyjnego
  • uwarunkowania rynkowe

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami PGNiG może wypłacić głównemu akcjonariuszowi w latach 2005-2009, którym jest Skarb Państwa dywidendę w formie niepieniężnej, czyli w postaci aktywnych elementów systemu przesyłowego takich jak tłocznie gazu i stacje gazowe. Pozostali akcjonariusze spółki uprawnieni są do uzyskania dywidendy w formie pieniężnej.

 

Wysokość dywidendy

Skarb Państwa jest uprawniony do otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej w postaci składników majątku przesyłowego. Jeżeli przekazana kwota majątku jest niższa od kwoty dywidendy ustalonej dla Skarbu Państwa, to pozostała kwota wypłacana jest w formie pieniężnej.

 

Rok
obrotowy
Całkowita kwota
dywidendy
Wysokość dywidendy
niepieniężnej

Dywidenda na
jedną akcję

 Stopa
dywidendy
2012
 767 000 000,00 PLN
0,00 PLN
 0,13 PLN
3,20 %

2011

 0,00 PLN

 0,00 PLN

 0,00 PLN

 -

2010
708 000 000,00 PLN
30 104 400,49 PLN
0,12 PLN
3,36 %
2009  472 000 000,00 PLN
 339 993 970,83 PLN
 0,08 PLN
 2,11 %
2008  531 000 000,00 PLN  382 498 756,17 PLN  0,09 PLN 2,32 %
2007  1 121 000 000,00 PLN  949 994 114,70 PLN  0,19 PLN  3,98 %
2006  1 003 000 000,00 PLN  849 998 384,81 PLN  0,17 PLN 4,93 %
2005  885 000 000,00 PLN  681 481 218,87 PLN  0,15 PLN  4,23 %
stopa dywidendy - dywidenda na jedną akcję dzielona przez średnią roczną cenę akcji

 

Wypłata dywidendy

Dywidenda wypłaca jest w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie PGNiG i następuje za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Następnie KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki maklerskie osób uprawnionych do dywidendy, które prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

 

Rok
obrotowy
Dzień prawa
do dywidendy
Dzień wypłaty
dywidendy
2012
 20.07.2013 03.10.2013

2011

 -

 -

2010
20.07.2011
06.10.2011
2009 27.07.2010 04.10.2010
 2008 26.08.2009 02.10.2009
 2007 25.07.2008 01.10.2008
 2006 27.07.2007 01.10.2007
 2005 27.07.2006 02.10.2006