A A A powiększ tekst

To jest element flash

Polityka dywidendy

Decyzja o wypłacie dywidendy przez PGNiG podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Na podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości wpływa wiele czynników, między innymi:

  • wyniki finansowe spółki
  • wymogi wynikające z programu inwestycyjnego
  • uwarunkowania rynkowe
Wysokość dywidendy

 

Rok
obrotowy
Całkowita kwota
dywidendy
Wysokość dywidendy
niepieniężnej

Dywidenda na
jedną akcję

 Stopa
dywidendy

2013

 885 000 000,00 PLN

 0,00 PLN

 0,15 PLN

 2,57 %

2012
 767 000 000,00 PLN
0,00 PLN
 0,13 PLN
3,20 %

2011

 0,00 PLN

 0,00 PLN

 0,00 PLN

 -

2010
708 000 000,00 PLN
30 104 400,49 PLN
0,12 PLN
3,36 %
2009  472 000 000,00 PLN
 339 993 970,83 PLN
 0,08 PLN
 2,11 %
2008  531 000 000,00 PLN  382 498 756,17 PLN  0,09 PLN 2,32 %
2007  1 121 000 000,00 PLN  949 994 114,70 PLN  0,19 PLN  3,98 %
2006  1 003 000 000,00 PLN  849 998 384,81 PLN  0,17 PLN 4,93 %
2005  885 000 000,00 PLN  681 481 218,87 PLN  0,15 PLN  4,23 %
stopa dywidendy - dywidenda na jedną akcję dzielona przez średnią roczną cenę akcji

 

Wypłata dywidendy

Dywidenda wypłaca jest w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie PGNiG i następuje za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Następnie KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki maklerskie osób uprawnionych do dywidendy, które prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

 

Rok
obrotowy
Dzień prawa
do dywidendy
Dzień wypłaty
dywidendy

2013

 14.08.2014

 04.09.2014

2012
 20.07.2013 03.10.2013

2011

 -

 -

2010
20.07.2011
06.10.2011
2009 27.07.2010 04.10.2010
 2008 26.08.2009 02.10.2009
 2007 25.07.2008 01.10.2008
 2006 27.07.2007 01.10.2007
 2005 27.07.2006 02.10.2006

 

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami PGNiG mógł wypłacić głównemu akcjonariuszowi w latach 2005-2009 (Skarb Państwa) dywidendę w formie niepieniężnej, czyli w postaci aktywnych elementów systemu przesyłowego takich jak tłocznie gazu i stacje gazowe. Pozostali akcjonariusze spółki uprawnieni byli do uzyskania dywidendy w formie pieniężnej.

Skarb Państwa jest uprawniony do otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej w postaci składników majątku przesyłowego. Jeżeli przekazana kwota majątku jest niższa od kwoty dywidendy ustalonej dla Skarbu Państwa, to pozostała kwota wypłacana jest w formie pieniężnej.