NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU