Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28 czerwca 2017 roku o godz. 12:00

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. będzie transmitowany na żywo poprzez stronę internetową Spółki. Link do transmisji znajduje się tutaj.

 

  • ZWOŁANIE ZWZ PGNIG SA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU (171 KB)
  • PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 28 CZERWCA 2017 (252 KB)
  • UZUPEŁNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 28 CZERWCA 2017 (229 KB)
  • ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW NA ZWZ PGNIG SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU (23.92 MB)