PGNiG Akademia Młodych

Jesteś studentem lub absolwentem zainteresowanym rozpoczęciem kariery zawodowej w branży paliwowo-energetycznej? Szukasz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji o rozbudowanej strukturze?

Dla osób takich, jak Ty przygotowaliśmy specjalną ofertę edukacyjno-stażową w ramach PGNiG Akademia Młodych.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w naszej Spółce, wejdź TUTAJ.

 

Energia dla przyszłości

„Energia dla przyszłości” to program stażowy zainicjowany przez Ministerstwo Energii. Strategicznymi partnerami projektu są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKN Orlen oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w sektorze energetycznym. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. To także szansa na poznanie specyfiki pracy w branży paliwowo- energetycznej oraz zaplanowanie  swojego rozwoju zawodowego.

Do udziału w programie zakwalifikowano 21 stażystów, a jego inauguracja miała miejsce 30 września 2016 r. w Ministerstwie Energii podczas oficjalnego spotkania  uczestników z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim oraz wiceministrem Michałem Kurtyką. W październiku stażyści zapoznali się z pracą wybranych departamentów Ministerstwa Energii: Departamentu Energetyki, Departamentu Energii Odnawialnej, Departamentu Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu. W listopadzie absolwenci rozpoczęli staże w spółkach. W dniu 3 listopada  2016 r. odbyło się w PGNiG inauguracyjne spotkanie dla stażystów. Z uczestnikami programu spotkali się pracownicy spółki reprezentujący segmenty, w których podejmą pracę absolwenci biorący udział w programie. Po czterech miesiącach stażu wstępnego, rozpocznie się etap staży indywidualnych. Uczestnicy trafią do wybranej przez siebie spółki, gdzie przepracują pół roku, a następnie powrócą na dwa miesiące do Ministerstwa Energii. Zakończenie programu nastąpi 30.09.2017 r.

 

Akademia Energii

Od kilku lat PGNiG SA uczestniczy w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Lesława A. Pagi - Akademia Energii w roli fundatora płatnych praktyk dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną.

W 2016 r. podpisaliśmy umowy o praktykę absolwencką z trzema stypendystami Fundacji, którzy znaleźli zatrudnienie w Oddziale Obrotu Hurtowego oraz w dwóch departamentach Centrali Spółki.

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie: http://paga.org.pl/