1. PGNiG
  2. Fundacja PGNiG
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Logotyp Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

 

Zakres działalności Fundacji PGNiG SA obejmuje szeroko rozumiane wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego,  działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży oraz ochrona zdrowia.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

1.      edukacja i nauka, w szczególności w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

2.      ochrona zdrowia i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

 

Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000210832, NIP: 526-278-11-88, REGON: 015768502.