A A A powiększ tekst

To jest element flash

1 lipca 2007 roku Grupa Kapitałowa PGNiG dokonała organizacyjnego i prawnego rozdzielenia swojej działalności, czyli technicznego przesyłu gazu od jego sprzedaży. To wynik realizacji zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Zmiany te dotyczą rynku energetycznego wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ich celem jest wzrost konkurencyjności usług energetycznych.

Oddziały Handlowe (Dolnośląski, Karpacki, Wielkopolski, Pomorski, Górnośląski, Mazowiecki) stanowią wyodrębnioną strukturę organizacyjną PGNiG SA, w ich ramach funkcjonują 15 Regionów i liczna sieć Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju. Oddziały Handlowe, wraz z funkcjonującymi w ich ramach Regionami, znajdują się na liście poniżej.

Regiony i Biura Obsługi Klienta odpowiedzialne są za bezpośrednią obsługą Klientów PGNiG SA. Poprzez Oddziały Handlowe, spółka zapewnia swoim Klientom kompleksową dostawę paliwa gazowego oraz pełną obsługę handlową, w szczególności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, sprzedaży ropy naftowej, innych produktów i usług.