Taryfy dla paliw gazowych

A A A powiększ tekst

To jest element flash

Aktualna Taryfa dla paliw gazowych znaleźć można pod wskazanymi adresami :  

Poniżej znajdują się archiwale taryfy dla paliw gazowych:

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 roku  

Tekst zmienionej Taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012

 

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012 obowiązującej od dnia 30 czerwca 2012 roku  

Tekst zmiany Taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012  

 

Taryfa dla paliw gazowych nr 5/2012, obowiązującej od dnia 31 marca 2012 roku  

Tekst taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012  

 

 

Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2009 (archiwalna)

Decyzją Prezesa URE z dnia 7 maja 2009 roku ustalono nową, niższą taryfę dla paliw gazowych. Obniżka wyniosła średnio 9%. Nowe ceny gazu PGNiG wprowadziło od dnia 1 czerwca 2009 roku.Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 (archiwalna)

Wniosek o zatwierdzenie zmiany Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 PGNiG wystosowało do URE w dniu 12 sierpnia 2008 roku. W dniu 17 października 2008 roku PGNIG SA otrzymało decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą zatwierdzenia zmiany Taryfy dla paliwa gazowego nr 1/2008. Średni wzrost opłat za gaz wyniósł 7,99%. Natomiast hurtowa cena gazu ziemnego wzrosła o 11,1%. Nowe ceny gazu PGNiG SA wprowadziło od 1 listopada 2008 roku i obowiązywały one do dnia 31 maja 2009 roku.

 
Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2008 (archiwalna)

Wniosek o zatwierdzenie Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 na okres I kwartału 2008 roku został złożony przez PGNiG w dniu 14 listopada 2007 roku. Brak nowelizacji rozporządzeń wykonawczych spowodował, że proces zatwierdzenia taryfy rozpoczął się dopiero 20 lutego 2008 roku, wraz z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (z dnia 6 lutego 2008 roku). Tego samego dnia PGNiG dokonało korekty wniosku taryfowego dostosowanego do wymogów rozporządzenia wraz ze zmianą terminu obowiązywania taryfy.

10 kwietnia 2008 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla paliw gazowych nr 1/2008, w efekcie czego hurtowa cena za paliwo gazowe wzrosła od 25 kwietnia 2008 roku o 15,34%. W przypadku uwzględnienia stawki opłaty za przesyłanie gazu sieciami SGT EuRoPol GAZ (obecnie wliczanymi do hurtowej ceny paliwa gazowego) wzrost taryfy dla gazu wysokometanowego wyniósł 14,3%.Taryfa dla paliw gazowych nr 4 (archiwalna)

Taryfa nr 4 została zatwierdzona w dniu 17 marca 2006 roku przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzenie nowej taryfy uwzględniało rozdzielenie działalności przesyłu (OGP GAZ-SYSTEM SA) od sprzedaży gazu (PGNiG SA), a także wzrost kosztów pozyskania paliw gazowych. W taryfie dla paliw gazowych nr 4 uwzględniono nowe zasady rozliczeń i wysokość opłat dla: przesyłu gazu sieciami wysokiego ciśnienia (rozliczenia na podstawie taryfy OGP GAZ-SYSTEM SA), przesyłu gazu sieciami tranzytowymi (rozliczenia na podstawie kosztów zakupu usługi przesyłowej od przedsiębiorstwa SGT EuRoPol GAZ SA według taryfy PGNiG SA), magazynowania gazu wysokometanowego (według taryfy PGNiG SA), paliwa gazowego (według taryfy PGNiG SA) oraz opłat abonamentowych (według taryfy PGNiG SA).

Decyzją z 15 grudnia 2006 roku Prezes URE zatwierdził wnioskowaną przez PGNiG zmianę taryfy w zakresie cen paliw gazowych oraz przedłużył okres obowiązywania taryfy nr 4 dla paliw gazowych do 31 marca 2007 roku. W wyniku tego cena za paliwo gazowe od 1 stycznia 2007 roku wzrosła o 9,9%. W marcu 2007 roku została wydana kolejna decyzja o przedłużeniu do 30 września 2007 roku taryfy obowiązującej w pierwszym kwartale 2007 roku. Kolejna decyzja o przedłużeniu obowiązania taryfy nr 4 zapadła 17 sierpnia 2007 roku, w wyniku czego taryfa obowiązywała do końca 2007 roku. Ze względu na brak decyzji Prezesa URE co do zatwierdzenia taryfy nr 1/2008 do dnia 10 kiwetani 2008 roku, taryfa dla paliw gazowych nr 4 obowiązywała aż do dnia 24 kwietnia 2008 roku.

 
Taryfa dla paliwa gazowych nr 1/2003 (archiwalna)

Ceny sprzedaży gazu przez PGNiG w pierwszym kwartale 2006 roku opierały się na taryfie dla paliw gazowych nr 1/2003, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z 16 września 2003 roku, wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana - 14 grudnia 2005 roku).