Nowoczesność

Niskie koszty wytwarzania energii, czystość oraz komfort użytkowania stawiają gaz ziemny na pierwszej pozycji wśród nośników energii. Jego nowoczesny i ekonomiczny charakter sprawia, że świetnie nadaje się do wykorzystania w technologii przemysłowej. Dzięki swojej uniwersalności wykorzystywany jest w wielu gałęziach gospodarki - rolnictwie, handlu i usługach oraz przemyśle.

Czystość

Gaz ziemny jest najczystszym paliwem naturalnym. W jego przypadku emisja CO2 jest o 30% mniejsza niż przy spalaniu ropy oraz aż o 60% mniejsza niż w przypadku wykorzystania węgla. Dużo mniejsza jest emisja SO2 , pyłów i węglowodorów aromatycznych. Coraz to nowocześniejsze urządzenia wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo powodują, że korzystanie z niego staje się jeszcze bardziej ekologiczne niż dotychczas.
do góry

Wygoda użytkowania

Coraz nowocześniejsze technologie oraz automatyzacja wpływają na podniesienie komfortu korzystania z gazu ziemnego. Gaz jest jedynym naturalnym paliwem, które nie wymaga składowania u użytkownika, ponieważ jest do niego bezpośrednio doprowadzany. Podczas spalania nie powstają odpady, które pojawiają się przy innych czynnikach grzewczych. Palniki gazowe bez względu na moc, zarówno małe atmosferyczne, jak i te z nadmuchem powietrza, umożliwiają łatwą automatyzację procesu spalania. Urządzenia gazowe są także proste w obsłudze i tanie w eksploatacji, co ma wpływ na oszczędności - czasu i pieniędzy.

do góry

Kotły kondensacyjne

Przy wyborze kotła kondensacyjnego może się Państwu nasunąć pytanie - czym on tak naprawdę się różni od tradycyjnego kotła niekondensacyjnego?

Najważniejszą różnicą jest to, że jak sama nazwa wskazuje w kotłach kondensacyjnych występuje zjawisko kondensacji, w której energia jest odbierana podczas skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. W tradycyjnych kotłach zjawisko kondensacji nie występuje, dlatego część ciepła ulatuje niewykorzystana wraz ze spalinami. Dzięki zjawisku kondensacji wykorzystywane jest 100% potencjału energetycznego paliwa, dzięki czemu jego zużycie jest mniejsze. Zredukowane zużycie energii może być nawet o 16% mniejsze w stosunku do kotłów gazowych niekondensacyjnych i nawet o 36% mniejsze w porównaniu do pieców opalanych węglem.

do góry

Układy skojarzone (kogeneracja)

Do wytworzenia energii elektrycznej stosuje się najczęściej gazowe silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędu generatorów energii elektrycznej. Ciepło odpadowe ze spalin, wody i oleju chłodzącego silnik wykorzystuje się do wytwarzania ciepłej wody oraz pary. Na rynku dostępne są urządzenia w szerokim zakresie mocy wyjściowych, dzięki czemu można łatwo dopasować układ do indywidualnych potrzeb klienta. Silniki tłokowe najczęściej stosowane są w zakresie od 30 do 1000 kW mocy elektrycznej, ale produkowane są także urządzenia o mocach dochodzących nawet do 20 MW.

Układy skojarzone odznaczają się bardzo wysoką efektywnością wykorzystania paliwa gazowego, bardzo niskim zanieczyszczeniem środowiska ze względu na zmniejszenie emisji CO2 i tlenków azotu oraz niemal całkowitą redukcję emisji tlenków siarki. Zastosowanie układów skojarzonych jest możliwe wszędzie, gdzie występuje równoczesne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. Szczególnie dotyczy to zakładów przemysłowych, obiektów handlowych, biurowych, szkół, hoteli, szpitali, ale też zespołów budynków mieszkalnych (elektrociepłownie osiedlowe).

do góry

Klimatyzacja

Dzisiejsza technologia pozwala nie tylko na wytworzenia z gazu ciepła, ale także daje możliwość chłodzenia powietrza.

Urządzeniami, które mają możliwość grzania i chłodzenia są pompy ciepła.

Pompy ciepła są urządzeniami elektrycznymi, które wykorzystując zasoby cieplne i energetyczne środowiska naturalnego, przetwarzają je i dostarczają jako ciepło do budynku.

W pompach ciepła najczęściej stosowanym źródłem energii jest ciepło zawarte w gruncie, gdzie temperatura jest względnie stała i osiąga na głębokości poniżej 2 m wartość 8-12oC. Jednak, aby pobrać to ciepło potrzebna jest pompa ciepła, która pozwala na podwyższenie temperatury w instalacji grzewczej. Działanie pompy przypomina działanie lodówki. Lodówka wykorzystując ciepło produktów umieszczonych wewnątrz niej, oddaje je na zewnątrz. Istnieją dwa rodzaje pomp ciepła napędzanych gazem ziemnym zgodnie z podziałem pomp ciepła na sprężarkowe i absorpcyjne. Pierwszy z nich polega na zastąpieniu silnika elektrycznego w klasycznej pompie sprężarkowej tłokowym silnikiem gazowym lub turbiną, natomiast drugi wykorzystuje ciepło spalania gazu do ogrzewania parownika pompy absorbcyjnej. Pompy ciepła bazujące na cyklu wymiany ciepła pomiędzy warnikiem a absorberem, zwane pompami GAX (generator-absorber heat exchange) są uważane za przyszłościowe rozwiązanie technologiczne z uwagi na bardzo wysoką sprawność energetyczną. Jest ona wyższa o 40% od istniejących do tej pory konstrukcji. Posiadają one prostą budowę oraz zastosowano w niej bezpieczne dla środowiska czynniki chłodzące.

Nowoczesne technologie dbają nie tylko o wygodę ich zastosowania, ale także o niskie koszty eksploatacji, co jest czynnikiem zachęcającym do korzystania z gazu ziemnego.