Nowe taryfy na paliwo gazowe

Od 1 sierpnia 2017 r. zmiana taryf dla największych odbiorców przemysłowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Średnia cena paliwa gazowego dla odbiorców przemysłowych została obniżona o:

  • 6,7 proc. w przypadku gazu wysokometanowego
  • 6,8 proc. w przypadku gazu zaazotowanego

Obniżenie cen jest konsekwencją utrzymujących się niższych cen ropy naftowej i niższych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie w stosunku do tych, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen aktualnie obowiązujących.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku.

Od 1 kwietnia 2017 r. zmiana taryf  dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz klientów biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie).

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie).

Oznacza to, że dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców, cena gazu ziemnego zostanie podwyższona o 1,6 proc.
 
Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Taryfa PGNiG Obrot Detaliczny sp. z o. o. pdf 834.43 kB
  • Taryfa Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa SA pdf 1.92 MB