Co się zmieni?

Co się zmieni?

Dla odbiorców najważniejszą zmianą będą nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze (kolumna „j.m." - jednostka miary). Oprócz ilości zużytego gazu w jednostkach objętości (m3) na rachunku dodatkowo będą widniały poniższe wartości:

Informujemy, że wszelkie zmiany, które wprowadzamy, nie będą miały wpływu na wzrost cen. Mogą jednak pojawić się niewielkie różnice nieprzekraczające +/- 1% wartości faktury. Wynika to z faktu nieznacznych wahań w wartościach ciepła spalania dla różnych okresów i obszarów geograficznych.

Nowy system rozliczeń pozwoli klientom monitorować, ile faktycznie zużyli energii. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany będzie bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym obszarze.

do góry

Co się nie zmieni?

Wdrożenie nowych zasad obliczania ceny za dostarczony gaz nie niesie za sobą żadnych dodatkowych zmian niż wymienione powyżej. Informujemy, że bez zmian pozostaną:

  • obecnie zamontowane gazomierze,
  • warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,
  • numer konta bankowego do uiszczania opłat,
  • numer klienta.
do góry

Jak będzie wyglądała faktura?

Poniżej prezentujemy przykładową fakturę za paliwo gazowe z wprowadzonymi zmianami:

Przedstawiony powyżej obraz faktury jest przykładowy, a jej wygląd i układ mogą się nieznacznie różnić w zależności od obszaru, na którym funkcjonuje dany Region PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

do góry

Nowy podział grup odbiorców

W związu z wprowadzanymi zmianami, zastosowany został nowy podział grup odbiorców:

Pierwsza grupa: Do 110 kWh/h (odpowiada dotychczasowej =< 10m3/h)
Druga grupa: Powyżej 110 kWh/h (odpowiada dotychczasowej > 10m3/h)