Nadpłata i niedopłata

Nadpłata i niedopłata występują w sytuacji, gdy w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego powstanie na koniec danego okresu rozliczeniowego różnica

W takiej sytuacji:

  • nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
  • niedopłata doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego.

Wniosek do pobrania