Taryfa

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.

W tej części prezentujemy Państwu kompletny zbiór wszelkich informacji oraz dokumentów związanych z kwestiami prawnymi, zasadami rozliczeń i kwalifikacji do odpowiednich grup taryfowych.    

Twoja taryfa

Zapraszamy do zapoznania się z cenami, opłatami oraz treścią aktualnej taryfy dla paliwa gazowego.

 


Zasady rozliczeń

 

 


Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych