Gdy Przyłącze Gazowe Już Istnieje

Co zrobić w sytuacji, gdy do Państwa nieruchomości jest już doprowadzone przyłącze gazowe?

W przypadku, gdy paliwo gazowe jest już doprowadzone do budynku (istnieje przyłącze gazowe), a Klient Biznesowy zamierza wybudować instalacje gazową w budynku lub rozbudować ją (np. chce zainstalować ogrzewanie gazowe) z procesu przyłączenia do sieci gazowej wyłączony jest:

- Dla Klientów deklarujących pobór paliwa gazowego w ilości poniżej 10 m3/h:

  • KROK 3
  • KROK 4
  • KROK 6 w części dotyczącej spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) - zawarcie i realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

- Dla Klientów deklarujących pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h:

  • KROK 4
  • KROK 5
  • KROK 6 w części dotyczącej spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) - zawarcie i realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Poszczególne kroki opisane są procedurze przyłączeniowej: