Twoja Taryfa

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16.06.2016 roku taryfą, po raz kolejny w tym roku obniżyliśmy cenę sprzedaży gazu ziemnego.

Obniżka cen sprzedaży paliwa gazowego obowiązuje od 1 lipca 2016 r. i nie wymaga od odbiorców wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Powyższe zmiany Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za paliwo gazowe. Stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za dostarczenie paliwa gazowego pozostają na tym samym poziomie.

Okres obowiązywania taryfy

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 obowiązuje w okresie 01.07 - 31.12.2016.

  • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 i wynikająca z niej obniżka cen paliwa gazowego zostały zatwierdzone 16 czerwca 2016 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Decyzją Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny nowa Taryfa w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 weszła w życie 1 lipca 2016 roku.
do góry

Taryfy obowiązujące

 

 

Pozostałe taryfy