Jak sfinansować inwestycje gazowe

Ze względu na zaawansowanie techniczne urządzeń zasilanych gazem oraz ich częsty proekologiczny charakter istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania ich zakupu. Polityka środowiskowa Polski, jako członka Unii Europejskiej umożliwia otrzymanie dotacji, które  polecamy naszym klientom, poszukującym rozwiązań energetycznych przyjaznych środowisku.

Wychodząc naprzeciw poszukiwaniom przez przedsiębiorców zewnętrznych źródeł finansowania, instytucje finansowe stworzyły bogatą ofertę instrumentów wspomagających programy proekologiczne.

Proces integracji Polski z UE zachęca, a nierzadko wręcz wymusza konieczność dostosowywania się do światowych standardów 

w dziedzinie ekologii, a więc do respektowania przepisów zawartych w międzynarodowych umowach i konwencjach. Technologie oparte na gazie ziemnym są jednymi z najbardziej przyjaznych środowisku.

Można je finansować wykorzystując:

 • kredyty
 • pożyczki
 • dotacje

W szczególnych przypadkach występuje możliwość łączenia powyższych form np. dotacje do spłaty odsetek od kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie inwestycji gazowniczych. Najbardziej powszechne są pożyczki udzielane przez fundusze ekologiczne. Ich zaletą jest każdorazowe dostosowanie oferty do warunków lokalnych, co pozwala w lepszy sposób zaspokoić potrzeby i wymagania klientów.
Na rynku finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce dominują następujące instytucje:

 • fundusze ekologiczne
 • fundacje i programy pomocowe
 • banki

Poniżej przedstawiamy ważniejsze instytucje finansujące inwestycje proekologiczne:

 • BISE Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A.
 • BOŚ Bank Ochrony Środowiska
 • EKOFUNDUSZ
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • FINESCO
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Project Consulting S.A.