Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej PGNiG za II kwartał 2017 i I półrocze 2017

Transmisja konferencji dla urządzeń mobilnych.