Gdy istnieje przyłącze gazowe

Ważna informacja!

Co zrobić w sytuacji, gdy do Państwa nieruchomości jest już doprowadzone przyłącze gazowe?

W przypadku, gdy paliwo gazowe jest już doprowadzone do budynku (istnieje przyłącze gazowe), a Klient zamierza wybudować instalacje gazową w budynku lub rozbudować ją (np. chce zainstalować ogrzewanie gazowe) należy przejść przez 4 poniższe kroki:

Proces przyłączenia składa się z 4 prostych kroków i przedstawia się następująco:

 

Krok 1Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok 2Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


Krok 3Krok Trzeci

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego


Krok 4Krok Czwarty

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego