Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli... Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Pośrednictwo PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej poprzez sieć terenowych Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 pod warunkiem istnienia technicznych i ekonomicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.

Proces przyłączenia składa się z 7 prostych kroków i przedstawia się następująco:

 

krok 1 Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


krok 2Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej


krok 3Krok Trzeci

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej


krok 4Krok Czwarty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej


krok 5Krok Piąty

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego


krok 6 Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej


krok 7 Krok Siódmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego


do góry

Informacje ogólne

Proces przyłączenia do sieci gazowej dla Klientów w gospodarstwach domowych (konsumentów) przynależących do grupy przyłączeniowej A lub B podgrupa II2 przedstawiony jest w zakładce Podłącz Się > Klienci deklarujący odbiór w ilości powyżej 10 m3/h. Pośrednictwo w procesie przyłączeniowym dla tej grupy Klientów zapewniają Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

  • Nasi pracownicy pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
  • Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej  B podgrupy I oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (jeśli zachodzi taka konieczność).
  • Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
  • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.),
  • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. z późń. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059),
  • Taryfy dla paliw gazowych,
  • Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

  • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
  • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in.o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego - np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych.

2 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo większej niż 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

Jeżeli do Państwa nieruchomości / obiektu doprowadzone jest przyłącze gazowe, prosimy skorzystać z informacji zawartej w menu obok lub kliknąć tutaj