Chcę zmienić częstotliwość rozliczeń

Taryfa dla paliw gazowych, nowe możliwości. Wybierz grupę taryfową i rozliczaj się tak, jak Ci wygodnie 1 

Do tej pory to my decydowaliśmy o częstotliwości rozliczeń za pobrane paliwo gazowe. Teraz decyzja należy do Ciebie! 

Zamiast jednej grupy taryfowej, zależnej od rocznego zużycia paliwa gazowego, Taryfa dla paliw gazowych daje wybór pomiędzy trzema grupami. Każda z nich charakteryzuje się inną częstotliwością rozliczania.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie wariant! 2 

Grupy taryfowe 1.x
1.1 - 1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
1.2 - 2 odczyty w roku umownym .Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku
1.12T - 1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 2.x
2.1 - 1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
2.2 - 2 odczyty w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku.
2.12T - 1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 3.x
3.6 - 6 odczytów w roku umownym. Faktura co 2 miesiące.3
3.9 - 9 odczytów w roku umownym. W sezonie grzewczym faktura co miesiąc, poza sezonem co 2 miesiące
3.12T - 6 odczytów w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Jak zmienić grupę taryfową?
•    Wypełnij wniosek „Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej” 

•    Wyślij podpisany wniosek na adres Biura Obsługi Klienta wskazanego na fakturze lub złóż bezpośrednio w naszym Biurze Obsługi Klienta.
•    Rozliczaj się z nami, zgodnie ze swoim wyborem.

Ważne!

1 Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad rozliczania zawarte są w Taryfie dla paliw gazowych.
2  Zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw gazowych na wniosek klienta w roku umownym może być dokonana jedna zmiana grupy taryfowej. Wiąże się to ze zmianą opłaty abonamentowej, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla paliw gazowych.
3 Grupa taryfowa, do której kwalifikujemy Klientów automatycznie, jeśli nie zgłoszą chęci  zmiany grupy.
4 W przypadku wybrania grupy taryfowej z oznaczeniem „12T” dostarczenie stanu gazomierza musi nastąpić jeden raz w dowolnym dniu każdego miesiąca

Załączniki