Cennik CNG

Dokumentem, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia za pobrane paliwo gazowe CNG jest "Cennik CNG w zakresie sprężonego gazu ziemnego, którym napędzane są pojazdy mechaniczne" ustalony przez PGNiG Obrót Detaliczny z siedzibą w Warszawie.
Cennik stanowi podstawę do rozliczeń na stacjach tankowania CNG, będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny.

Cennik ulega okresowym (tygodniowym) zmianom w zakresie ceny CNG, która jest dostosowywana do cen produktów stanowiących alternatywne dla CNG źródła napędzania pojazdów.

Cennik