Bezpieczeństwo

Obok względów czysto ekonomicznych, bardzo ważnym aspektem stosowania gazu ziemnego jest bezpieczeństwo 
i pewność dostaw. PGNiG gwarantuje, że dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy specjalistów jest w stanie zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług.

Bezpieczeństwo korzystania z gazu ziemnego

Zasoby gazu

Wraz z rozwojem technologii wydobycie gazu ziemnego staje się możliwe nawet z trudno dostępnych złóż. Poszukiwania gazu są wspomagane coraz doskonalszymi metodami poszukiwawczymi. Obecnie udokumentowane zasoby gazu na świecie ciągle rosną. Oprócz konwencjonalnych złóż, należy brać także pod uwagę złoża niekonwencjonalne (gaz z łupków), które są odkrywane na całym świecie. Obecnie szacuje się, że Polska posiada złoża 137,84 mld m3 wydobywalnego gazu ziemnego.

Źródła dostaw gazu ziemnego

Polska posiada złoża gazu (eksploatowane przez PGNiG), jednak są one niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb kraju. Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego jest jednak zagwarantowane, dzięki zawartym przez PGNiG wieloletnim kontraktom na import gazu.

Położenie geograficzne.

Polska leży między największym dostawcą gazu na świecie - Rosją oraz wielkim odbiorcą jakim jest Europa Zachodnia. Wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Polska jako jej członek posiada dostosowany do standardów europejskich system gazowniczy. Polska dalej szuka rozwiązań dotyczących importu gazu z różnych źródeł. Od 2011 roku w Świnoujściu trwa budowa polskiego gazoportu LNG (skroplony gaz ziemny). Dzięki niemu do Polski będzie mógł być dostarczany gaz z całego świata.

do góry

Wysoka jakość gazu i urządzeń gazowych

Dzięki ciągłej kontroli jakości gazu ziemnego odbiorca otrzymuje gaz o odpowiedniej wartości kalorycznej, który może bezpiecznie i efektywnie spalać w urządzeniach gazowych. PGNiG S.A. stale monitoruje sieć i prowadzi prace konserwacyjno-remontowe, aby zapewnić bezpieczną eksploatację gazu ziemnego.

Urządzenia gazowe podlegają rygorystycznie przestrzeganemu obowiązkowi certyfikacji, a obowiązujące polskie normy dotyczące sprzętu gazowego zawierają ostre, często surowsze niż w normach europejskich wymagania, dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Jest to gwarancją wysokiej jakości urządzeń zasilanych gazem dostępnych na polskim rynku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszych partnerów. Wykaz urządzeń najwyższej jakości znajdziecie Państwo w naszym firmowym e-pasażu.